Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 24 2012

lepiejbycniemoze
1617 2916 500
Baku Baku Majllo!

"Dla niektórych to jest szok, za jointem pyka joint.
Naturalny haj, który daję mi tą moc. "

Reposted bytoskafkeemamba1Saszaj
lepiejbycniemoze
1109 3513 500
LEPIEJ BYĆ NIE MOŻE ! : )
Reposted bypolaparisSaszaj
lepiejbycniemoze
1028 d661 500
tytoń, haszyszu pół grama, skuna, filterek, bibułka.
Bierzesz, prażysz, kruszysz i turlasz,
po czym odpalasz, się w mig zajarasz,
dymem się zaciągasz, na moje oczy tylko popatrz.. ; )
Reposted byteiseiSaszajYeanette

February 02 2012

lepiejbycniemoze
3627 8c95
Reposted fromayati ayati viaswiatniedlanas swiatniedlanas
lepiejbycniemoze
Ja zamykam się na weekend w domu,
nie odbieram od nikogo telefonu...

Reposted fromswiatniedlanas swiatniedlanas
lepiejbycniemoze
7297 6847
Reposted fromswiatniedlanas swiatniedlanas
lepiejbycniemoze
0386 52de
Reposted fromswiatniedlanas swiatniedlanas
lepiejbycniemoze
8637 4aaa
Reposted fromswiatniedlanas swiatniedlanas
lepiejbycniemoze
2720 c215
Reposted fromswiatniedlanas swiatniedlanas
lepiejbycniemoze
5121 8d47
Reposted fromswiatniedlanas swiatniedlanas
lepiejbycniemoze
czasami myślę, że urodziłam się od tyłu,wiesz.. wyszłam z mojej matki złą stroną. Słyszę słowa, przychodzące do mnie od tyłu. Ludzi, których powinnam kochać, nienawidzę,a ludzi których nienawidzę.......
— Effy
Reposted fromswiatniedlanas swiatniedlanas
lepiejbycniemoze
dzisiaj Cię nie ma, wtedy byłaś i teraz znaczenia nie ma, kurwa nie ma dziś...
— HuczuHucz
Reposted fromswiatniedlanas swiatniedlanas
lepiejbycniemoze
bo wolę, żebyś nie istniała niż żyła obok mnie...
Reposted fromswiatniedlanas swiatniedlanas
lepiejbycniemoze
3368 edd1
Reposted fromswiatniedlanas swiatniedlanas
lepiejbycniemoze

choć tęsknie za Tobą to nie chcę by wracało, choć niewiele z nas zostało...


Reposted fromswiatniedlanas swiatniedlanas
lepiejbycniemoze
7083 681d
Reposted fromswiatniedlanas swiatniedlanas
lepiejbycniemoze
1848 a8ca
Reposted fromlibertyna libertyna viaemciu emciu
1674 2906
Reposted fromfuckblack fuckblack viaemciu emciu
3096 6635 500
Reposted frominflrscnc inflrscnc viaemciu emciu
lepiejbycniemoze
7246 ea1a 500
Reposted fromemciu emciu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl